Dana Edwards

Dana Edwards

SY23 1EU

360 BroAber360

Y Prif Weinidog, Mark Drakeford, beirniad erthygl orau’r Wawr am eleni yn rhoi’r ail wobr i Dana Edwards

Dyma'r erthygl a enillodd yr ail wobr am erthygl orau'r flwyddyn yng nghylchgrawn Y Wawr.