Co ni off ‘de!

Diwrnod cyntaf o’m taith 88 milltir yng Ngheredigion i godi arian i’r Brain Tumour Charity er cof am fy ngwr, Richard

Dana Edwards
gan Dana Edwards