Co ni off ‘de!

Diwrnod cyntaf o’m taith 88 milltir yng Ngheredigion i godi arian i’r Brain Tumour Charity er cof am fy ngwr, Richard

Dana Edwards
gan Dana Edwards

Diwrnod 1.

Wel mae’r daith wedi dechrau – dyma’r diwrnod cyntaf o chwech. A 17 o’r 88 milltir wedi eu cerdded!

Tudalen Justgiving