Cerys Burton

Cerys Burton

SY23 3LF

360 BroAber360

Dosbarth COVID-19 

Fideo yn lleisio barn pobl ifanc ar effaith Covid-19 arni nhw wrth iddynt orffen Ysgol Uwchradd.

Yr effaith mae covid wedi cael ar yr Eglwys leol

Sgwrs gyda dau aelod o gymuned yr Eglwys leol

O Bonterwyd i Fangor – ac i Rydychen

Taith gerdded noddedig rithiol disgyblion Ysgol Syr John Rhys, Ponterwyd