Dosbarth COVID-19 

Fideo yn lleisio barn pobl ifanc ar effaith Covid-19 arni nhw wrth iddynt orffen Ysgol Uwchradd.

gan Cerys Burton

Fideo yn lleisio barn pobl ifanc ar sut effeithiodd Covid-19 ar eu bywydau wrth iddynt orffen Ysgol Uwchradd a’r camau nesaf yn eu bywydau.

Diolch i bawb a gymerodd rhan. Pob hwyl iddynt yn y dyfodol gan obeithio byddant yn medru gwirioneddu eu dyheadau.