All Dana fynd â hi?

Cyfle i bleidleisio am BroAber360 yng ngobr Barn y Bobol Bro360

gan Tomos Owen

Mae Fideos taith gerdded Dana Edwards wedi’u henwebu ar gyfer ‘barn y bobl’, sy’n rhan o Wobrau Bro360 2022.

Allwn ni gael stori o ogledd Ceredigion i’r brig?!

Dyma’n cyfle ni oll i helpu BroAber360 i ennill Barn y Bobol eleni, wrth bleidleisio rhwng nawr ac amser cinio 28 Ionawr.

 

Bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi ar Facebook Live Bro360 am 8pm nos Wener 28ain.

Yn ogystal, mae straeon lleol ar BroAber360 wedi cael eu henwebu yn y categorïau yma:

Cadwch lygad ar y cyfryngau ar 28 Ionawr i glywed pwy sy’n dod i’r brig!