Cerddi Rob Tycam

Cyhoeddi cyfrol o gerddi a phobl yr ardal yn heidio i’w brynu

Y Ddolen (papur bro)
gan Y Ddolen (papur bro)
20210728_193647

Gwenan, Ann a Ffion Jones, Ty Cam

Mor braf oedd clywed sgwrsio a chwerthin yng nghanol pentref Llangwyryfon nos Fercher. Mae’r cyfle i ddod ynghyd wedi bod yn brin iawn yn ystod y flwyddyn a hanner diwethaf ond wrth gasglu cyfrol cerddi Rob Tycam roedd cyfle am glonc gyda’r hwn a’r llall tu allan i’r hen siop.

Diolch i Gwenan, merch Rob am sgwrs hyfryd am y llyfr.

Gallwch ddarllen rhagor am y llyfr a’i gynnwys yn rhifyn Awst Y DDOLEN a fydd allan yn y siopau ddydd Sadwrn yma.

1 sylw

Hywel Llyr Jenkins
Hywel Llyr Jenkins

Llongyfarchiadau ar y gyfrol. Dyn ffein iawn iawn oedd Rob. Edrych mlaen at ddarllen ei waith.

Mae’r sylwadau wedi cau.