Arddangosfa Gelf Eisteddfod y Ddolen

Gwaith gwych plant a phobl ifanc ar thema ‘Fy milltir sgwâr’

Y Ddolen (papur bro)
gan Y Ddolen (papur bro)
SteddfodDdolen
Bl.78-a-9-_Lleucu

Mwnt

Celf Bl. 7, 8 a 9 Bethan

Ladis y Ddolen

Celf Bl. 7, 8 a 9 Bethan

Ladis y Ddolen

‘Gwaith ffantastig’ oedd geiriau Lizzie Spikes wedi iddi feirniadu’r gwaith celf yn Eisteddfod y Ddolen, ac rydyn ni’n ddiolchgar iddi am gytuno i feirniadu.

Roedd hi’n bwysig felly rhoi cyfle i bawb fwynhau gwaith y plant a’r bobl ifanc. ‘Fy milltir sgwâr’ oedd y testun ym mhob categori oedran.

Diolch i bawb fu’n cystadlu, a diolch arbennig i’r ysgolion aeth ati i ledaenu’r neges am yr eisteddfod ymysg y disgyblion.

Caiff y canlyniadau eu cyhoeddi yn rhifyn Mai Y DDOLEN, a fydd yn y siopau ddydd Sadwrn, 24 Ebrill.

Mwynhewch!