Etholiad 2019 – Blog byw o’r cownt yng Ngheredigion

gan Caleb Rees

Blog noson yr etholiad, sy’n dod yn fyw o’r cyfrif yng Nghanolfan Hamdden Aberaeron.

  • Mwyafrif o dros 6,300 i Ben Lake yng Ngheredigion
  • Y Torïaid yn dod yn ail
  • Mark Williams yn cyhoeddi na fydd yn sefyll eto. “mae 20 mlynedd yn eitha’ digon” meddai.

23:57

Caleb o’r cownt

 

23:55

Awgrym bach o pwy sy’n mynd â hi yng Ngheredigion, yn ôl y samplau ?

Unrhyw un ishe dyfalu’r mwyafrif?

23:45

Blychau pleidleisio yn dechrau dod i mewn o ardal Aberystwyth nawr – Tybed a fydd hyn yn cael effaith?

23:40

“Byddwn ni’n lwcus o gew ni 3ydd”

Un o dîm y Lib Dems yn ofni’r gwaethaf.

23:34

3 o’r ymgeiswyr wedi cyrraedd hyd yn hyn – Gethin James o’r Brexit Party, Chris Simpson o’r Blaid Werdd, a Dinah Mulholland o Llafur (y rhai lleia tebygol o ennill y sedd – o bosib?) ?‍♂️

23:25

23:23

Hyn yn dangos pa mor agos yw hi yng Ngheredigion ar hyn o bryd. Amhosib gwybod pwy fydd yn mynd a hi.

23:11

Roedd Y Blaid Lafur yn lleol yn hyderus eu bod wedi gwneud cynnydd da dros ddiwrnodau olaf yr ymgyrch.

Dyma argraffiadau Nel Jenkins ar ddiwedd yr ymgyrchu:

“Yng Ngheredigion mae gennym grŵp gwych o weithredwyr gwirfoddol sydd wedi brwydro yn erbyn y tywydd gaeafol i ganfasio ledled y sir. Mae’r ymgyrch wedi mynd o nerth i nerth, rydyn ni wedi gallu hyrwyddo a thrafod ein maniffesto ysbrydoledig, ac wrth gwrs ychydig ddyddiau yn ôl ymwelwyd â ni gan Jeremy Corbyn ei hun. Roedd yn eithaf hyfryd gweld ei fws wedi’i barcio ar y prom yn Aber! Mae’r etholaeth bellach wedi’i chydnabod fel sedd ymylol ac rydym yn obeithiol ein bod wedi adeiladu ar y cynnydd enfawr a enillwyd gennym yn 2017, i gyrraedd y cynnydd o 4.5% sydd ei angen arnom y tro hyn i ethol AS benywaidd cyntaf Ceredigion i San Steffan.

Yn anochel rydym wedi cael trafodaethau am Brexit, ond mae pobl hefyd yn poeni am y goblygiadau i etholaethau gwledig fel Ceredigion os fydd y Torïaid yn ennill mwyafrif. Mae llawer o bobl yn cydnabod mai Llafur yw’r unig blaid sydd â’r niferoedd a’r ewyllys i sicrhau newid radical, a’r ymrwymiad credadwy i gynyddu cyllid i Gymru. Mae llawer o gefnogwyr Llafur a bleidleisiodd yn dactegol yn 2017 wedi dweud wrthym y byddan nhw y tro yma yn pleidleisio â’u calonnau dros gymdeithas garedig a thecach sy’n gweithio er budd y llu yn lle’r lleiafrif. 

Mae’r ymgyrch lleol wedi bod yn un gadarnhaol a chyffrous, ac rwy’n falch ac mor ddiolchgar i’m holl gymrodyr sydd wedi gweithio mor galed i chwalu’r myth ras dau geffyl a phlannu’r blaid Lafur yn gadarn yn y ras yng Ngheredigion. Wrth i ni glou heddiw, ni allaf helpu ond deimlo’n obeithiol ein bod ni efallai wedi’i gneud hi y tro yma.”

 

23:08

Y chwech ymgeisydd heno yng Ngheredigion – ydych chi’n nabod wyneb pawb?

Democratiaid Rhyddfrydol
y Blaid Werdd
Plaid Cymru
Llafur
Ceidwadwyr
Brexit Party

23:01

NEWYDDION

Mae’r Ceidwadwyr wedi ennill Pentre Sali Mali! (yn ôl y sampl o’r cownt)

Jac y Jwc yn rial Tori, mae’n amlwg… ?