Caleb Rees

Caleb Rees

Llandysul

Etholiad 2019 – Blog byw o’r cownt yng Ngheredigion

Caleb Rees

Blog noson yr etholiad, sy’n dod yn fyw o’r cyfrif yng Nghanolfan Hamdden Aberaeron.