Tom Kendall

Tom Kendall

Aberystwyth

Tridiau i achub cae gwyrdd Waunfawr

Tom Kendall

Dyddiad cau 11 o Awst i yrru eich sylwadau i Gyngor Sir Ceredigion am gae gwyrdd Waunfawr

Hysting etholiad Senedd 2021 – gofal henoed yng Ngogledd Ceredigion

Tom Kendall

Ai hwn fydd hysting cyntaf etholiad Senedd 2021 i drigolion Gogledd Ceredigion?

Cwestiwn ac ateb Aelod Seneddol Ifanc (fideo)

Tom Kendall

Fideo cwestiwn ac ateb efo Tom Kendall Aelod Seneddol Ifanc am ei waith yng Ngheredigion.