Maldwyn Pryse

Maldwyn Pryse

Aberystwyth

Clocsio yn y sêt fawr!

Maldwyn Pryse

Ysgol Sul Seion, Aberystwyth
Philomusica-Aberystwyth

Cyngerdd Philomusica Aberystwyth

Maldwyn Pryse

Eleni mae ‘r gerddorfa yn dathlu ei phen-blwydd yn 50 mlwydd oed.

Ma’ hi ’ma!

Maldwyn Pryse

‘Het fwced’ goch, anferth, wedi cyrraedd Aberystwyth!