Elliw Dafydd

Elliw Dafydd

Silian

O’r fath lanast gan Gwilym Jenkins

Elliw Dafydd

Peth peryglus iawn yw ymyrryd â byd natur, trwy warchod rhai anifeiliaid ar draul eraill. 

Plwyf tecaf y plwyfi 

Elliw Dafydd

Braint fawr yw cael byw mewn plwyf mor fendigedig â phlwyf Ceulan a Maesmawr ond mae sefydliadau mawr wedi godro’r plwyf yn ddidrugaredd ar hyd y blynyddoedd.