Mis newydd – EGO newydd!

Uchafbwyntiau EGO mis Medi 2023

gan Huw Bates
thumbnail_Cover-Digital-Sept

Mae rhifyn mis Medi o’r EGO ar gael nawr ar-lein am ddim. Mae’n cynnwys, unwaith eto, nifer o erthyglau Cymraeg a dwyieithog. Yn dilyn poblogrwydd y copi caled mis diwethaf, rydym wedi argraffu eto’r mis yma. Gallwch gasglu copi o un o’r dosbarthwyr yma yn Aberystwyth neu o gwmpas Aberystwyth:

Outlets aberystwythego.co.uk

Os hoffech dderbyn yr EGO trwy e-bost ar ddechrau pob mis, ewch i wefan EGO i danysgrifio i’n cylchlythyr.

Yn y cyfamser, dyma ambell ddolen fydd efallai o ddiddordeb i chi a byddaf ’nôl fis nesaf gyda chrynodeb arall:

Gŵyl Gomedi Aberystwyth

Dilwyn Roberts

Cyngor Tref Aberystwyth 

Cornel y Dysgwyr

Eglwys Sant Mihangel

Yr Angor

Dweud eich dweud