Torfeydd yn galw am Ddeddf Eiddo

Dros 1,200 mewn gorymdaith drwy Aberystwyth dydd Sadwrn 19 o Chwefror 2022

Aberystwyth oedd cartref rali Cymdeithas yr Iaith a hynny i gofio 60 mlynedd ers darlith Saunders Lewis am dynged yr iaith. Diflannu wnaeth Storm Eunice a chafwyd haul a dim gwynt drwy gyfnod y rali.

Wedi ymgynnull yn Nhrefechan, cafwyd oediad ar y bont i gofio rali eiconig Trefechan

Ifor ap Dafydd a’r rali ar y bont

Ac aeth y rali yn ei blaen lan Heol y Bont at y Cloc, cyn troi tuag at Sgwâr Owain Glyndŵr. Ar y sgwâr, cafwyd araith fer gan Heledd Gwyndaf.

Aeth y rali wedyn yn ei blaen ar hyd Boulevard St Brieuc tuag at Swyddfeydd Llywodraeth Cymru.

Cafwyd adloniant gan Tecwyn Ifan, araith gan Bryn Fôn, Mared Edwards (Llywydd UMCA) a Gwenno Morris o ardal Llandysul. Cadeiriwyd y cyfan gan Mabli Siriol (Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith)

Un nodwedd o’r rali oedd fod pawb wedi cario placardiau yn nodi pa gymuned roeddent yn cynrychioli.

Braf gweld cymaint o bobl yn dychwelyd i Aberystwyth.

1 sylw

Hywel Llyr Jenkins
Hywel Llyr Jenkins

Siomedig i golli mas ar y rali oherwydd fy mod gorfod hunanynysu. Byddwn i wedi bod yna heb os fel arall. Da iawn bawb.

Mae’r sylwadau wedi cau.