Sioe Aberystwyth

Dewch i ymuno a ni heddiw

Mererid
gan Mererid

Mae’r Sioe yn ôl a byddwn yn adrodd ar ganlyniadau y Sioe yn fyw trwy’r dydd

10:51

Megan o Dre’r Ddol ar y brig yng nghategori ceffylau lliw.

Non-native

  1. Megan Williams, Clettwr, Tre’r Ddol
  2. Suzanne Woolley, Kingston.

Native

  1. Megan Williams
  2. Valerie & Sophie Humphrey, Kingfisher Rest

Megan oedd enillydd yr holl gategori

10:11

Yn y gystadleuaeth handlwr ceffylau ifanc, yr enillwyr oedd:

Dros 3 a Dan 8

  1. Isabelle Harrison
  2. Eric Evans

Dros 8 a Dan 12

  1. Cornelius Walker

10:09