Sioe Aberystwyth

Dewch i ymuno a ni heddiw

Mererid
gan Mererid

Mae’r Sioe yn ôl a byddwn yn adrodd ar ganlyniadau y Sioe yn fyw trwy’r dydd

10:11

Yn y gystadleuaeth handlwr ceffylau ifanc, yr enillwyr oedd:

Dros 3 a Dan 8

  1. Isabelle Harrison
  2. Eric Evans

Dros 8 a Dan 12

  1. Cornelius Walker

10:09