Sioe Aberystwyth

Dewch i ymuno a ni heddiw

Mererid
gan Mererid

Mae’r Sioe yn ôl a byddwn yn adrodd ar ganlyniadau y Sioe yn fyw trwy’r dydd

15:56

16549590729023760662313042158173
16549592660976246192766440812022

Mwy o luniau y Sioe. Y maer Talat Chaudhri yn mwynhau a Angharad Morris yn casglu ei gwobr Llwynhefin am y gyrrwr gorau.

14:58

Merlod Mynydd Cymreig

Colt blwydd

 1. George Hotel, Penmaenpool
 2. G V Williams, Brynhenlli, Bodorgan
 3. C Ingram, Bwlch

Ebol blwydd

 1. Tonwen Hughes, Dolhelfa Ganol
 2. Geraint Lewis, Mornant
 3. Valerie Munn, Blaenpant

Colt 2 i 3 oed

 1. George Hotel, Penmaenpool
 2. D R Davies, Gwalia, Llywernog

Ebol 2 i 3 oed

 1. Pen Parc Cefn Coch, Welsh pool
 2. Sheil, Builth Wells
 3. S Foley & A Hayward Bwlchygroes

12:05

Miloedd o bobl yma. Dal i feirniadu y gwartheg

11:58

A tractors a ceir clasuron

11:53

Radio Aber yn fyw o Sioe Aber

11:49

Sioe cŵn wedi dechrau am 11

11:39

Tua awr tan bydd canlyniadau y cynnyrch. Dal I feirniadu ar y foment

11:26

Categori y Merlod Cymreig

Cwrt y Llyn o Bentrefoelas oedd enillwyr categori Merlod Cymreig.

March ifanc

 1. Bronheulog, Tanllan
 2. Bryngwennol, St Dogmaels

Ebol ifanc

 1. Cwm-meudwy, Llandysul
 2. Cwmcefnygaer, Llanddewi, Llandrindod

March 2 i 3 oed

 1. Cwrt y Llyn, Pentrefoelas

Ebol 2 i 3 oed

 1. Bryngwennol, St Dogmaels
 2. Cwmcefnygaer, Llanddewi
 3. Ffrwdfal, Pumpsaint

Stalwyn 4 oed a mwy

 1. Penbryn, Whitchurch
 2. Clegyr Mawr, Melin y Wig

11:13

Dewch i’r Sioe. Dafydd Iwan heno

10:51

Megan o Dre’r Ddol ar y brig yng nghategori ceffylau lliw.

Non-native

 1. Megan Williams, Clettwr, Tre’r Ddol
 2. Suzanne Woolley, Kingston.

Native

 1. Megan Williams
 2. Valerie & Sophie Humphrey, Kingfisher Rest

Megan oedd enillydd yr holl gategori