Trefniadau newydd busnesau gogledd Ceredigion

Sut mae busnesau lleol yn addasu i’r coronafeirws?

Gohebydd Golwg360
gan Ohebydd Golwg360

Mae holl fusnesau’r fro wedi gorfod addasu, ac addasu eto, i ddelio â heriau’r coronafeirws.

Dyma restr ‘fyw’ ddylsai fod yn ddefnyddiol i bobol sy’n byw yng ngogledd y sir – mae’n cynnwys manylion oriau agor newydd ambell un, a threfniadau cludo rhai eraill.

Mae ‘na lawer mwy o fusnesau ‘na hyn ar agor ac yn cynnig gwasanaeth hollbwysig yn Aberystwyth a’n pentrefi lleol wrth gwrs, felly ewch ati i ychwanegu at y rhestr gyda gwybodaeth o’ch pentre chi.

Crëwch gyfrif (y botwm Ymuno ar dop y sgrîn) a nodwch sylw ar waelod y stori.

Aberystwyth

Busnes newydd cludo cynnyrch, sy’n cyfuno rhai o gwmnïau Aberystwyth a’r cyffiniau: YMAICHI – ar gyfer cig, prydau parod, cynnyrch popdy a bocsys llysiau.

Cigyddion

 • Cigydd Rob Rattray: Ar agor, yn cludo bwyd, a gwasanaeth casglu lle mae nhw’n rhoi’r bwyd yn eich car heb cysylltiad uniongyrchol.
 • Cigydd Penparcau: Ar agor, ac yn cludo bwyd. Archebwch drwy anfon neges Facebook neu drwy ffonio 01970 611022.
 • Cigydd Morgans: Siop ar agor. Cludo bwyd, ffoniwch 01970 612243 neu 07854 878833, neu anfonwch neges Facebook.

Siopau bwyd

 • Treehouse: Wedi symud y til i’r ffenest, felly does dim angen mynd mewn i’r siop. Cynnig gwasanaeth cludo yr un diwrnod / diwrnod wedyn, i rheini wirioneddol mewn angen. Posib neud archeb drwy ebostio morganne@tcth.co.uk
 • Ultracomida: Oriau newydd 10-2 Llun-Gwener. Yn cludo i’ch drws os rydych yn ebostio accounts@ultracomida.co.uk
 • Marchnad Bysgod Jonah: Wedi cau’r siop, ond dal i gludo bwyd. Archebwch drwy ffonio 01970 615492 neu ebostio info@jonahsfish.co.uk

Caffis / Bwytai

 • Byrgyr: Wedi cau.
 • Medina: Wedi cau.
 • Spartacus: Siopau wedi cau. Dal i gludo bwyd, archebwch ar ap JustEat neu drwy ffonio 01970 625885.
 • Caffi Express: Cludo bwyd. Archebwch drwy ffonio 07791 596400.

Fferyllfeydd

 • Boots, Aber: Oriau agor newydd – 10-5 Llun-Sadwrn, 10-4 Sul.

Borth

 • Fferyllfa Borth: Cludo nwyddau.
 • Premier Stores, Borth: Cludo nwyddau.

 

Tal-y-Bont, Taliesin a Tre’r Ddôl

 • Cletwr: Caffi ar gau. Oriau’r siop wedi newid i 9-5 Llun-Sadwrn (ar gau dydd Sul). Cludo i ardal Llangyfelin.
 • Fferyllfa Tal-y-bont: Cludo nwyddau.
 • Mae Garej Davmor Tal-y-bont ar agor, yn cynnwys eu siop sydd yn gwerthu bara, llaeth, bwyd tun a bwyd rhew ag ati.
 • Mae Cigydd Penygarn, Bow St yn cynnig gwasanaeth dosbarthu gan gynnwys I Dal-y-bont.

 

Bow Street a Llandre

 • Tafarn Rhydypennau: Cludo bwyd, ffoniwch 01970 867888.
 • Fferyllfa Tal-y-bont: Cludo nwyddau.
 • Spar, Bow Street, yn cynnwys swyddfa’r post, ar agor 7 y bore tan 10 y nos, bob dydd: Cludo nwyddau i’r rheini sydd yn hunanynysu – ffoniwch 01970 828282 neu 07771 692732.
 • Cigydd Bow Street: ar agor 8.30 tan 5, Llun i Sadwrn, yn gwerthu cig, bara, llysiau, llaeth, cawsiau ac yn y blaen. Yn derbyn archebion dros y ffon – 01970 828 447 – ac yn dosbarthu nwyddau.
 • China House: wedi cau.
 • Crefftau Pennau: wedi cau.
 • Garej Rhydypennau: ar agor fel arfer.

Penrhyn-coch a’r cylch

 • Garej Tymawr:  Oriau Agor 9.00-5.00. Yn fodlon cludo nwyddau i’r henoed a’r bregus ardal Trefeurig. (01970) 828330
 • Siop / Swyddfa Post: Oriau Agor 7.00am-9.00pm (01970) 828312 neu sioppenrhyn@btinternet.com. Barod i gludo nwyddau i’r rhai sy’n hunanynysu ardal Trefeurig.

Llanilar

 • Siop Llanilar: Oriau Agor: 07:45 – 18:00. (01974) 241338 neu llanilarvillageshop@hotmail.com. Mae’r siop ar agor o hyd ar gyfer bwyd a phapurau. Dau gwsmer yn unig yn y siop yr un pryd. Cysylltwch ynglŷn â chludo nwyddau i ran sy’n hunanynysu.
 • Bwyty’r Falcon: Roedd y Falcon yn cynnig cludo prydau bwyd i bobl o fewn y fro, ond maent wedi penderfynu cau er mwyn diogelu eu cwsmeriaid a’u staff.
 • Garej Ystwyth Garage: Wedi cau. Mewn argyfwng, ffoniwch Jason ar 07866 564303. Profion MOT: mae’r cyfnod wedi’i estyn am 6 mis.

7 sylw

Phil Davies
Phil Davies

Mae Garej Davmor Tal-y-bont ar agor, yn cynnwys eu siop sydd yn gwerthu bara, llaeth, bwyd tun a bwyd rhew ag ati.
Mae Cigydd Penygarn, Bow St yn cynnig gwasanaeth dosbarthu gan gynnwys I Dal-y-bont.

Medi James
Medi James

Maeth y Meysydd, Aberystwyth yn dal ar agor er oriau byrrach, gallwch eu hebostio maethymeysydd@hotmail.com neu ffonio 01970615791
Pelican Aberystwyth hefyd yn bobi bara fel slecs 01970627639

Eurwen Booth
Eurwen Booth

Helo Medi. Chi eich dau yn iawn?

Eurwen Booth
Eurwen Booth

Diolch Craig a Rhiannon siop bysgod Jonah. Swper ardderchog!

Eurwen Booth
Eurwen Booth

Lot o gymhennu a phlannu yn yr ‘ardd’ gefn.

Mari Elin Jones
Mari Elin Jones

Mae Agnellis dal i fod ar agor jyst ar gyfer siopa nwyddau a diodydd takeaway. Ddim yn siwr o’r oriau, ac mae nodyn ar y drws i ddweud i ffonio am fwy o wybodaeth 01970 610113

Medina Rees
Medina Rees

Mae Medina dal ar agor rhywfaint. Gwerthu prydiau parod, bara ayb dros y we a cynnig cludiant bob Dydd Iau neu ar agor I chasglu bob Dydd Gwener 10yb-2yh.
shop.medina-aberystwyth.co.uk
Ymholiadau:
info@medina-aberystwyth.co.uk
Diolch!

Mae’r sylwadau wedi cau.