Iestyn Dafydd Phillips

Iestyn Dafydd Phillips

Aberystwyth

Gemathon Iestyn a’i frodyr er budd Kids Cancer Charity

Iestyn Dafydd Phillips

Mae mis Medi yn fis codi ymwybyddiaeth o ganser mewn plant a bydd Siôn, Iestyn, Mabon ac Owain yn cynnal gemathon i godi arian i Kids Cancer Charity.