Endaf Griffiths

Endaf Griffiths

“Siaradwch” – y Ffermwyr Ifanc yn cyhoeddi fideo am iechyd meddwl

Endaf Griffiths

Pwrpas y fideo yw lledaenu neges y Noson Iechyd Meddwl a gynhaliwyd ar ddiwedd mis Ionawr

“Rhaid lledaenu’r neges am bwysigrwydd iechyd meddwl”

Endaf Griffiths

Trefnodd Ffermwyr Ifanc Ceredigion, Sir Gâr a Sir Benfro ddigwyddiad iechyd meddwl yn ddiweddar