Delyth Ifan

Delyth Ifan

Tal-y-bont

Canu o’r drysau yn Nhal-y-bont

Delyth Ifan

Wedi’u hysbrydoli gan yr Eidalwyr yn canu o’r balconïau, fe drefnodd trigolion un …