Angharad Davies

Angharad Davies

Aberystwyth

Diwedd cyfnod i T. J. Davies a’i Fab

Angharad Davies

Amser cau i siop eiconig T. J. Davies gyda sêl arbennig.