Pwy sydd am arddio Aberystwyth?

Gwelyau garddio ar gael drwy Cyngor y Dref

Mererid
gan Mererid
428413367_394442566612904

Gerddi Plascrug – Llun Alun Williams

428362232_394442583279569

Gerddi Plascrug – Llun Alun Williams

Mae Cyngor Tref Aberystwyth wedi gosod 100 o welyau garddio uchel ar yr hen lawnt fowlio rhwng yr hen swyddfa dreth a Choedlan Plascrug.

Nid oes defnydd wedi bod ar yr hen lawnt fowlio ers blynyddoedd ac mae gwaith sylweddol wedi mynd i sicrhau fod y cyfle yma ar gael. Diolch i Brifysgol Aberystwyth am barhau gyda’i diddordeb yn y fenter gan mai nhw yw perchnogion y tir.

Bydd y lleoedd tyfu yn cael eu dyrannu i bobl ar restr aros rhandiroedd y Cyngor yn ogystal â chyfran yn cael ei rhoi i’r Brifysgol a’r Gwasanaeth Iechyd.

Daw’r datblygiad o fewn 9 mis i’r gerddi newydd yn Nhrefechan:-

Gardd newydd i drigolion Trefechan

Mererid

Prosiect Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yn ariannu gardd newydd

Yn ogystal, mae’r Cyngor yn rhedeg rhandiroedd mewn dau safle gwahanol ym Mhenparcau, sef Caeffynnon a’r Bumed Goedlan. Safle’r Bumed Goedlan yw’r un mwyaf gyda 27 o leiniau am £42 yr un yn flynyddol. Dim ond 7 llain sydd ar safle Caeffynnon am £39 yr un bob blwyddyn. Mae’r rhandiroedd wedi’u diogelu gyda chlo clap ac allwedd. Er bod ffi flynyddol, mae yna reolau sy’n llywodraethu’r defnydd o le rhandir a gallai methu â chadw atynt arwain at derfynu’r drwydded flynyddol.

Mae hyd yn oed Adam yn yr Ardd yn canmol y fenter!

Dylai unrhyw un sydd am ychwanegu ei enw at unrhyw restr aros gysylltu â Chyngor Tref Aberystwyth drwy cyngor@aberystwyth.gov.uk