Sioe Aberystwyth

Canlyniad a diwrnod braf

Mererid
gan Mererid

Mae diwrnod y Sioe wedi cyrraedd gyda’r tywydd yn wych. Awyr iach yn Lovesgrove. Dewch draw, ond os na, byddwn yn anfon canlyniadau dros y diwrnod

16:43

IMG_20230610_164020829

Abbie Dark yn dathlu gyda cwpan y veterans AC yn mynd ar wobr i Crofty

16:30

IMG_20230610_152211025_HDR

Elfed Davies, Gwerlyrhaul, Blaencillech yn cael y wobr gyntaf yn adran y ceffylau gwedd

16:27

A fyddai’r Sioe ddim yn gyflawn heb y ddau yma. Pawb yn rhoi ymdrech ardderchog. Sioe wedi plesio pawb.

16:25

IMG_20230610_145025825

Mary, Ysgrifennydd y ceffylau yn cael egwyl ar ei diwrnod penblwydd yn 70 mlwydd oed

16:23

IMG_20230610_154556670_HDR

Nid 1, nid 2 ond 3 cwpan i Arwyn Hughes o Gefncoch, Rhydyfelin. Cwpannau yn aros yn lleol. Y gwobrau yn adran Cobiau Cymreig ( Adran D).

Ceffyl arbennig yw Cefncoch Black Harry Dam

16:19

A Peter Owen Davies, Cwm Canol, Cwmsymlog oedd yr enillydd gwobr Millennium Shire am y ceffyl gwedd gorau o Geredigion

16:17

IMG_20230610_160858428_HDR-1

Teulu Dykes, Ty Lan, Nebo oedd y buddugwyr yn yr Adran Yrru.

15:10

Enillwyr Merlod y Sietlad

Cyntaf – Teulu Edwards, Wernfeiliog, Creuddyn Bridge

Ail- Sarah Benton, Bryngolau, Blaenpennal

14:49

IMG_20230610_141020556

Sioe brysur iawn gyda nifer mwyaf o stondinau masnach nag erioed. Enillydd y stondin orau oedd Rali Ceredigion 

14:46

IMG_20230610_141759642
IMG_20230610_141734665
IMG_20230610_103145858_HDR

Rhai o enillwyr