Y Ddolen ar dramp

Taith Gerdded Noddedig

Y Ddolen (papur bro)
gan Y Ddolen (papur bro)

Mae papur bro Y DDOLEN ar dramp!

Dilynwch ein taith heddiw o’r mynydd i’r môr.

17:24

Mared yn swyno John ar y delyn.

17:21

Ni wedi cyrraedd!

16:44

Dewch i weld ni yn Llanfarian – ni bron na!!

16:43

Ni wedi cyrraedd Rhydyfelin!

15:30

Ni wedi dechre o Gapel Seion!

15:26

Wedi cael te hyfryd yng Nghapel Seion. Diolch bawb. 

13:18

Edrych nôl ar Gwmrheidol!

12:55

Dilyn y lein fach. Ond dim golwg o’r tren eto!

12:51

Dim lot o signal yng Nghwm Rheidol!

Dewch draw in gweld ni yng Nghapel Seion. Prynhawn coffi rhwng 1 a 3pm

11:31

Crwydro Cwmrheidol