Y Ddolen ar dramp

Taith Gerdded Noddedig

Y Ddolen (papur bro)
gan Y Ddolen (papur bro)

Mae papur bro Y DDOLEN ar dramp!

Dilynwch ein taith heddiw o’r mynydd i’r môr.

12:51

Dim lot o signal yng Nghwm Rheidol!

Dewch draw in gweld ni yng Nghapel Seion. Prynhawn coffi rhwng 1 a 3pm

11:31

Crwydro Cwmrheidol

10:14

Na beth odd tipyn o riw serth! Lawr Allt Boeth o Ystumtuen!!

09:58

Mas o Ystumtuen

09:49

Ychydig o hanes gan John

09:48

Wedi cyrraedd Ystumtuen!

09:20

Golygfeydd godidog wrth ddringo lan am Ponterwyd!

09:02

Pasio garej Rheidol yn Ponterwyd. Diolch yn fawr am gyfrannu y nwyddau ar gyfer y bacon rolls bore ma. Blasus iawn.

08:53

20 o gerddwyr yn dechrau o Bonterwyd.