Y Ddolen ar dramp

Taith Gerdded Noddedig

Y Ddolen (papur bro)
gan Y Ddolen (papur bro)

Mae papur bro Y DDOLEN ar dramp!

Dilynwch ein taith heddiw o’r mynydd i’r môr.

08:53

20 o gerddwyr yn dechrau o Bonterwyd.