Sioe Aberystwyth

Dewch i ymuno a ni heddiw

Mererid
gan Mererid

Mae’r Sioe yn ôl a byddwn yn adrodd ar ganlyniadau y Sioe yn fyw trwy’r dydd

19:02

Ac mae’n ddiwedd y dydd. Diolch enfawr i holl bwyllgor Sioe Aber am yr holl waith trefnu. Da iawn Rowland Williams y Llywydd AC Emlyn y Cadeirydd

18:57

Mae pawb eisiau helpu yn y gwaith clirio

18:55

Ysgrifennydd y defaid, Michaela, yn falch bod y diwrnod drosodd a diolch i bawb am fynychu

17:10

Iola o Ganolfan Reidio Rheidol ar ben ei digon ar ennill yr ail yn yr holl ceffylau yn y Sioe. Supreme Reserve Champion. Dyma hi gyda Mary, Ysgrifennydd yr Adran Ceffylau.

16:52

IMG_20220611_160948146_HDR

Mr Jones yn edmygu ei gwpanau

Pedair cwpan i deulu Fronarth, Frongoy, Pennant mewn amrywiol gategoriau.

Mae Gwyn ar ben ei ddigon wedi ennill Cwpan Cefnhendre, cwpan Ffynnonoer, cwpan ifan Phillips a cwpan J D Hughes.

Mwy o ganlyniadau o’r cobiau Cymreig, Adran D:

Ebol blwydd

 1. Fronarth.  
 2. Paith Stud, Ger y Ffynnon, Goginan
 3. Coefyrhygun, Trawsfynydd

March 2 i 3 blwydd

 1. Cwm-meudwy, Llandysul

Ebol 2 i 3 blwydd oed

 1. Dykes and Nicholson, Cross Inn
 2. Maescowin, Bancyfelin
 3. Highlights, Pennarth Drive, Crossgates

Gelding 4 oed neu fwy

 1. Pencwm, Cwmpengraig, Llandysul
 2. Mornant, New Hill, Goodwick
 3. Hafandeg, Bwlchygroes

Ebol ifanc

 1. Llety’r Bedol, Cwm Rheidol

Stalwyn 4 oed a mwy

 1. Highlights, Pennarth Drive, Crossgates
 2. Hafandeg Bwlchygroes 

16:29

IMG_20220611_154527442

Louise Russell yw enillydd cwpan HF Eacock yng nghategori y palaminos. Dyma’r holl ganlyniadau.

Stalwyn dros 4 oed

 1. Louise Russell, Ceinewydd
 2. Amanda Jones, Brynlluest, Cilcennin

Ebol 2 neu 3 blwydd oed

 1. Maes yr Haf, Bwlchygroes

Ebol blwydd 

 1. Paith Stud, Ger y Ffynnon

Stalwyn Louise oedd yn fuddugol am yr holl gategoriau.

15:56

16549590729023760662313042158173
16549592660976246192766440812022

Mwy o luniau y Sioe. Y maer Talat Chaudhri yn mwynhau a Angharad Morris yn casglu ei gwobr Llwynhefin am y gyrrwr gorau.

14:58

Merlod Mynydd Cymreig

Colt blwydd

 1. George Hotel, Penmaenpool
 2. G V Williams, Brynhenlli, Bodorgan
 3. C Ingram, Bwlch

Ebol blwydd

 1. Tonwen Hughes, Dolhelfa Ganol
 2. Geraint Lewis, Mornant
 3. Valerie Munn, Blaenpant

Colt 2 i 3 oed

 1. George Hotel, Penmaenpool
 2. D R Davies, Gwalia, Llywernog

Ebol 2 i 3 oed

 1. Pen Parc Cefn Coch, Welsh pool
 2. Sheil, Builth Wells
 3. S Foley & A Hayward Bwlchygroes

12:05

Miloedd o bobl yma. Dal i feirniadu y gwartheg

11:58

A tractors a ceir clasuron