Yr Eisteddfod Genedlaethol

Plant blwyddyn 6 Ysgol Rhydypennau yn creu paneli ‘Cynefin y Cardi’ i’r Eisteddfod.

gan Melfyn Jones

Dyma blant blwyddyn 6 Ysgol Rhydypennau yn egluro sut aethon nhw ati i gynllunio, dylunio a chreu’r 5 panel ar gyfer y cylchgrawn.

Chwarae teg i’r plant; daeth y cyfan at ei gilydd o fewn un wythnos brysur iawn!

Diolch i CispMedia am y canllaw a’r cymorth.