Talwrn y Partion

Cythrel yr alaw werin

Enfys Medi
gan Enfys Medi

Yn y Tŷ Gwerin prynhawn ma cynhaliodd Cymdeithas Alawon Cymru dalwrn y partïon.

Parti Camddwr oedd yn cynrychioli Ceredigion a pharti o gantorion profiadol iawn yn y maes gwerin yn cynrychioli Llyn ac Eifionydd – yn cynnwys Twm Morys, Gwyneth Glyn, Gwennan Gibbard ac Anni Llyn.

Awr o hwyl! Bois Camddwr wedi joio a’r gynulleidfa tu ôl iddi’r nhw holl ffordd!!

Cwpl o glipiau o’r canu i chi ac ambell ymateb gan rai o’r bois! Sori am safon y sain, dyle fi wedi tynnu’r meicroffon mas!!!