Treialon Cŵn Defaid Rhyngwladol: dydd Sul

Diwrnod 3 a’r ffeinal fawr

Y Ddolen (papur bro)
gan Y Ddolen (papur bro)

Mae’n ddiwrnod olaf y Treialon Cŵn Defaid Rhyngwladol ar gaeau Tancastell, Rhydyfelin.

Ers 7.45am bore ma’ mae’r 15 rhedwr gorau o’r ddau ddiwrnod diwethaf yn cystadlu yn y brif bencampwriaeth.

Mae’r cwrs wedi newid a’r amser sydd ganddynt i’w gwblhau bellach yn 30 munud.

Newyddion gwych yw bod Dewi Jenkins, Talybont wedi ennill ei le yn y ffeinal a bydd yn rhedeg 10fed heddiw gyda Jock.

15:15

Grêt gweld merch yn rhedeg yn y 15 heddi! Elinore Nilsson o’r Alban.

15:04

Clip o rediad Dewi – ma’n cymryd sbel i lwytho clipiau ma!

14:04

Dewi wedi rhoi y 5 dafad yn y lloc. Da iawn.

Gobeithio gewn ni ymateb gyda fe yn y man!

13:34

IMG_20210912_132818

Dewi Tyngraig a Jock yn rhedeg nawr.

12:59

Ni wedi cyrraedd felly ni’n fyw fyw ma’ nawr!

Y Bencampwriaeth wedi ail ddechrau gyda Alistair Lyttle yn rhedeg gyda Twm.

Cysylltiad lleol gan mae ei wraig yw Gwenan Morgan, Tregaron.

12:38

Enillydd yr ‘young handler’ yw Peter Morgan o’r Iwerddon. Llongyfarchiadau mawr iddo.

11:55

Y criw ifanc sydd wrthi’n dangos eu doniau ar hyn o bryd. Mae ’na un o bob un o’r 4 gwlad yn rhedeg ac mae Elgan Jarman newydd agor y gystadleuaeth yn cynrychioli Cymru.

11:11

Ni ddim ar y cae eto ond yn gwylio’r cyfan yn fyw.

Mae canmoliaeth uchel i’r gwasanaeth yma sydd wedi galluogi pawb i fwynhau’r treialon, er nad yw eleni yn ddigwyddiad sy’n agored i’r cyhoedd.

Ar hyn o bryd mae bron 200 o bobl yn cymryd mantais o’r darlledu byw yma.

Dyw hi ddim rhy hwyr i chi fanteisio ar y darlledu gwych – Gwefan ISDS (International Sheep Dog Society)

Ewch draw i’r linc yma am fwy o fanylion.

Megan Lewis
Megan Lewis

Diolch Enfys, wedi mwynhau’r blog byw. Gwych cael digwyddiad rhyngwladol yn ein milltir sgwâr

Mae’r sylwadau wedi cau.