Treialon Cŵn Defaid Rhyngwladol: dydd Sul

Diwrnod 3 a’r ffeinal fawr

Y Ddolen (papur bro)
gan Y Ddolen (papur bro)

Mae’n ddiwrnod olaf y Treialon Cŵn Defaid Rhyngwladol ar gaeau Tancastell, Rhydyfelin.

Ers 7.45am bore ma’ mae’r 15 rhedwr gorau o’r ddau ddiwrnod diwethaf yn cystadlu yn y brif bencampwriaeth.

Mae’r cwrs wedi newid a’r amser sydd ganddynt i’w gwblhau bellach yn 30 munud.

Newyddion gwych yw bod Dewi Jenkins, Talybont wedi ennill ei le yn y ffeinal a bydd yn rhedeg 10fed heddiw gyda Jock.

16:36

Ma’r 15 wedi rhedeg erbyn hyn yn y bencampwriaeth.

Newydd siarad ag ambell un o’r pwyllgor sydd wedi bod ar y cae ers tridiau llawn a chyn hynny yn paratoi. Bydda nhw wedi blino fory!

Ni’n gadael y cae nawr ond bydd y blog yn aros ar agor i’ch diweddaru chi gyda’r canlyniadau maes o law.

16:07

Ma’ logo’r treialon eleni yn cynnwys Pendinas a dyma chi lun o sut mae yma brynhawn yma.

Pendinas yn y cefndir wrth i’r defaid ddod trwy’r glwyd bellaf.

Tywydd di troi ma’ rhyw ychydig. Bwrw glaw man!

15:44

Cadw llygad ar gapten tîm Cymru, Kevin Evans yn cystadlu. Un ddafad ar ôl i rannu cyn gallith e roi nhw yn y lloc.

15:23

Dyma’r cwrs ma’ nhw’n rhedeg heddi – mae angen casglu dwy set o ddefaid.

15:15

Grêt gweld merch yn rhedeg yn y 15 heddi! Elinore Nilsson o’r Alban.

15:04

Clip o rediad Dewi – ma’n cymryd sbel i lwytho clipiau ma!

14:04

Dewi wedi rhoi y 5 dafad yn y lloc. Da iawn.

Gobeithio gewn ni ymateb gyda fe yn y man!

13:34

IMG_20210912_132818

Dewi Tyngraig a Jock yn rhedeg nawr.

12:59

Ni wedi cyrraedd felly ni’n fyw fyw ma’ nawr!

Y Bencampwriaeth wedi ail ddechrau gyda Alistair Lyttle yn rhedeg gyda Twm.

Cysylltiad lleol gan mae ei wraig yw Gwenan Morgan, Tregaron.

12:38

Enillydd yr ‘young handler’ yw Peter Morgan o’r Iwerddon. Llongyfarchiadau mawr iddo.