Pwy sydd am ennill Gwobrau Menter Aberystwyth?

Gwobrau pwysig i Aberystwyth yn cael eu cyhoeddi dydd Iau, 30 o Fedi

Mererid
gan Mererid

Nos Iau, 30 o Fedi 2021, bydd modd i chi ddilyn Gwobrau Aber First 2021.

Bydd y noson yn fyw, ond bydd modd i chi ddilyn ar Facebook a Twitter

Dyluniwyd Gwobrau Aber i gydnabod y gwaith caled a’r cyfraniadau rhagorol a ddangosir gan unigolion, sefydliadau a busnesau yn ardal Aberystwyth. Diolch i Fenter Aberystwyth am eu trefnu yn flynyddol.

Mae nifer o’r busnesau yn cael eu henwebu am y tro cyntaf. Fforwm Penparcau oedd yr enillwyr llynedd a dyma gofnod o’r enillwyr: –

Gwobrau Menter Aberystwyth: Fforwm Penparcau yn enillwyr

Mererid

Fforwm Penparcau yn ennill gwobr Menter Aberystwyth l

Dyma’r busnesau sydd wedi cael eu henwebu eleni: –

Gwobr Manwerthu

Gwobr Bwyd a Diod

Dragonfly Bistro oedd enillydd 2020

Gwobr Annog Cymuned

Fforwm Cymunedol Penparcau oedd enillydd 2020

Gwobr Dathlu Busnes Newydd

Gwobr am Hyrwyddo’r Iaith Gymraeg

Academi Gerdd Ger y Lli oedd enillwyr 2020

Gwobr yr Arwr

  • Sarah Hughes
  • Anwen Evans
  • Liz Rees

Dic Evans oedd enillydd 2020

Mae 2 gategori newydd y flwyddyn yma: –

Gwobr Cyfryngau Cymdeithasol

  • LK Digital Marketing
  • Alexanders

Gwobr Gwytnwch Busnes

  • Medina
  • Y Ffarmers
  • Ultracomida
  • Aberdashery