Marchnad Ffermwyr Aberystwyth

Ni’n fyw bore ma yn y farchnad! 

Enfys Medi
gan Enfys Medi

Mae’n ddydd Sadwrn cyntaf Rhagfyr ac mae’n ddiwrnod Marchnad Ffermwyr Aberystwyth.

Digwydd bod, mae’n ddydd Sadwrn y busnesau bach hefyd!

Cyfle gwych i ddod am dro i Aber, cefnogi’r stondinau a’r siopau bach yn y dref.

Gwisgwch yn gynnes a dewch am dro.

13:50

Er bod hi’n wyntog ag oer lawr yma yng Nghoedlan y Parc mae’r bore wedi hedfan! Diolch am y croeso cynnes. 

Braf cael sgwrs gyda thwr o wahanol bobl. 

13:48

Gwyliwch allan am straeon ar wefan BroAber360 cyn bo hir am Aber Food Surplus a’r Syrian Dinner Project.

13:46

13:31

13:09

Ymddiheuriadau i’r stondinau dwi heb gyrraedd heddiw i dynnu llun ohono. Roedd rhai wedi gwerthu allan! 

12:56

12:18

12:12

11:47

Mae Sgarmes yma yn diddanu! 

11:42

Ni’n cwrdd a’r stondinwyr yma yn y Farchnad Ffermwyr.

Dyma ddwy sydd yn siarad tipyn bach o Gymraeg. Diolch am gytuno i ddweud helo!

https://www.caercandles.com/

Www.purityskincare.co.uk