YN FYW: Clera Ceredigion

Dyma blog byw o daith Arad Goch yn cyflwyno eich straeon chi yn eich ardal chi 

Arad Goch
gan Arad Goch

Mae CLERA Ceredigion wedi cychwyn ac ar y ffordd i bentrefi a threfi o amgylch y sir. Cadwch lygaid allan yn eich ardal chi i weld os fydd y cymeriadau yn mynd heibio ?

Ar y wefan hon fe fydd y cyfle gyda chi i ymateb a cynnig eich straeon chi o’ch ardal chi.

Dilynnwch y blog am y pum wythnos nesaf i weld a fydd Arad Goch yn dod i chi.

07:53

BLE NESA?!

Diolch i bawb a ddaeth i Dalgarreg a Phenrhyncoch ddoe! 

Gyda’r tywydd yn braf fe fyddwn ni allan unwaith eto heddi yn….. ??

Aberteifi! ?

09:29

Diolch i bawb a ddaeth i Lanilar a Llanfihangel y Creuddyn ddoe!


Heddi, byddwn ni yn Nhalgarreg am 2y.h a Phenryncoch am 4:30y.h felly dewch i wrando ar beth caneuon ac ymunwch yn y canu! ?

17:14

DIOLCH CEI NEWYDD!?

Weloch chi ni yng Nghei Newydd?! ?

Os na, dewch i Lanilar a Llanfair y Creuddyn heno i weld Clera!

11:30

Pawb yn joio!

Diolch i bawb yn Llanbedr Pont Steffan a ddaeth i wylio prynhawn ‘ma!

Dilynwch ni yfory tra byddwn ni’n teithio i Gei Newydd am 2y.h a Llanilar am 5y.h! Dewch draw i weld ni!

11:23

DIOLCH TREGARON

Perfformiad gwych yn Nhregaron bore ‘ma!

Diolch i bawb a ddaeth i wylio! Dilynwch ni i Lanbedr Pont Steffan a chofiwch anfon eich lluniau draw i ni!

09:24

WYTHNOS ARALL!

Ydych chi’n dod i weld Clera heddi?

Byddwn ni yn Nhregaron am 10:30y.b a Llanbedr Pont Steffan am 12:30y.h! ?

Os nad ydych chi’n dod, ewch i’n gwefan i weld ble allwch chi weld Clera wythnos hyn!??‍?

11:14

DIM HEDDI ?

Yn anffodus, does dim Clera heddi unwaith eto ?

Diolch i bawb a ddaeth i wylio ni yn Felinfach, Pontgarreg a Chei Newydd!

Fe fyddwn ni nôl fory yn Nhregaron a Llanbedr Pont Steffan ?

15:53

CEI NEWYDD

Dilynnwch ni yng Ngei Newydd tra bod ni’n teithio a pherfformio ar hyd y strydoedd o 4-5y.h!

10:48

FELINFACH!

Dewch lawr i Felinfach i weld Clera nes 11!

10:47

Diolch Llechryd!

Er y gwyro, llwyddon ni berfformio Clera i trigolion Llechryd! Diolch i bawb a ddaeth i wylio a dyma chydig o luniau o’r daith!