Angylion Alun yn glanhau Aber

Amrywiol griwiau fu’n glanhau Aberystwyth cyn i’r myfyrwyr ddychwelyd

Mererid
gan Mererid

Dydd Sul, 12fed o Fedi, cafodd cangen Plaid Cymru Glannau Ystwyth awr lwyddiannus eto o gasglu gwastraff yn wardiau Bronglais a Gogledd Aberystwyth.

Daeth 15 o unigolion i helpu – nifer yn gynghorwyr tref a nifer yn drigolion ward Bronglais.

Mae sesiynau casglu gwastraff wedi dod yn ddigwyddiad rheolaidd, ac ar ddydd Sadwrn, 11eg o Fedi, bu YesCymru yn casglu gwastraff yng nghanol Aberystwyth. Rhwng pawb – dylai Aberystwyth fod yn lle taclus iawn. Da iawn Alun Williams am drefnu