Yr Eisteddfod Genedlaethol yn Aberystwyth: Golwg yn ôl 1/4 #AtgofGen

Yr Eisteddfod Genedlaethol yn Aberystwyth: Golwg yn ôl 1

William Howells
gan William Howells

Pwy ichi’n nabod fan hyn? (chwith blaen: Robert Dobson; ar y dde: David Jenkins, Megan Creunant Davies)

Côr Eisteddfod Genedlaethol 1916

Eisteddfod Genedlaethol 1916

Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol 1916 ar safle’r castell. Dyfed oedd yr Archdderwydd.
Côr Eisteddfod Genedlaethol 1916. J. T. Rees, Bow Street oedd yr arweinydd a Charles Clements oedd yr organydd. Yn 1952 Charles Clements oedd yn arwain Côr yr Eisteddfod.

Eisteddfod Genedlaethol 1952

Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol 1952. Cynan oedd yr Archdderwydd.

Eisteddfod Genedlaethol 1992

Y Cyhoeddi, 29 Mehefin 1991

Y dorf yn ymgasglu.
Ambell wyneb cyfarwydd fan hyn.
Chwilio am sedd gyda chymorth Golygydd y Tincer!
Alun Creunant Davies
Yr Orsedd ar y ffordd
Brynley F. Roberts, Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith a’r Archdderwydd W. R. P. George.
Beryl Jones yn cyflwyno’r Corn Hirlas
Caryl Ebenezer a’r Flodeuged; a Morynion y Llys, Gwenan Lockley ac Emsyl James.

Mwy: Yr Eisteddfod Genedlaethol yn Aberystwyth: Golwg yn ôl 2, 3 a 4: lluniau o’r Eisteddfod a mwy…