Car yn llosgi’n ulw ym Mlaenplwyf

Roedd y gwasanaethau brys yn bresennol, ond ni anafwyd unrhyw un yn y digwyddiad.

Gohebydd Golwg360
gan Ohebydd Golwg360
Marian Delyth
Marian Delyth
Marian Delyth
Marian Delyth
Marian Delyth

Caewyd yr A487 drwy bentref Blaenplwyf am gyfnod brynhawn dydd Llun (Mehefin 1) ar ôl i gar fynd ar dân mewn arhosfan bysiau yng nghanol y pentref. 

Roedd y gwasanaethau brys yn bresennol.

Er i’r gwasanaeth tân lwyddo i ddiffodd y tân roedd y car wedi ei ddifrodi yn llwyr. 

Cadarnhaodd Heddlu Dyfed Powys na anafwyd unrhyw un yn y digwyddiad, bod y tân wedi ei ddiffodd a bod yr arhosfan bysiau bellach wedi ei glirio.