Gwobrau’r Selar yn gwobrwyo Gruff Rhys

Prif leisydd y Super Furry Animals bydd yn derbyn gwobr Cyfraniad Arbennig Gwobrau’r Selar eleni.

Gohebydd Golwg360
gan Ohebydd Golwg360

Gruff Rhys fydd yn derbyn gwobr Cyfraniad Arbennig yn seremoni Gwobrau’r Selar eleni.

Mae’r wobr yn cael ei roi’n flynyddol gan Wobrau’r Selar i gerddor sydd wedi gwneud cyfraniad mawr i’r sîn Gymraeg dros gyfnod hir o amser, ac sy’n dal i wneud.

Bydd ei gyfraniad yn cael ei ddathlu yn noson Gwobrau’r Selar yn Stiwdio Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth nos Iau, Chwefror 13, lle bydd e’n cael ei holi gan Huw Stephens ac yn perfformio nifer o’i ganeuon.

Bydd y cerddor sydd yn dod yn wreiddiol o Fethesda yn ymuno â rhestr sy’n cynnwys Pat a Dave Datblygu, Geraint Jarman, Heather Jones, a Mark Roberts  a Paul Jones (Y Cyrff, Catatonia, Y Ffyrc).

 

Gwobrau’r Selar yn dychwelyd i Aberystwyth
Poster Gwobrau’r Selar 2020

Undeb y Myfyrwyr fydd lleoliad y gwobrau eto eleni ar benwythnos 14-15 Chwefror, gyda dwy noson o gerddoriaeth yng nghwmni bandiau ac artistiaid bywiocaf a mwyaf llwyddiannus y flwyddyn ddiwethaf.

Ers 2014, Aberystwyth fu cartref y digwyddiad, yn gyntaf yn y Neuadd Fawr, cyn symud i leoliad mwy o faint Undeb Myfyrwyr Aberystwyth yn 2015.

Darllenwch fwy am y digwyddiad yma

 

‘Un o gerddorion Cymraeg pwysicaf ei genhedlaeth’

Fel drymiwr gyda’r band Machlud y dechreuodd Gruff Rhys ei yrfa fel cerddor, ac fe aeth yn ei flaen i fod yn aelod o’r band Emily.

Roedd yn un o aelodau gwreiddiol Ffa Coffi Pawb yn 1986.

Pan ddaeth Ffa Coffi Pawb i ben yn 1993, ffurfiodd Super Furry Animals ynghyd â Dafydd Ieuan a’i frawd Cian Ciaran, Huw Bunford a Guto Pryce.

Rhys Ifans, yr actor, oedd canwr gwreiddiol y band.

Daeth y band yn un o fawrion y sîn gerddoriaeth o fewn dim o dro, gan ganu yn Saesneg yn bennaf ond roedden nhw’n dal i hybu’r Gymraeg ar draws y byd.

Fe gyrhaeddodd eu halbwm uniaith Gymraeg, Mwng, rif 11 yn siartiau albwm Prydain yn 2000.

Yr Atal Genhedlaeth, oedd cynnyrch unigol cyntaf Gruff Rhys a ryddhawyd yn Ionawr 2005.

Ers hynny mae wedi rhyddhau pum albwm unigol arall, gyda’r diweddaraf, Pang!, unwaith eto’n record gyfan gwbl Gymraeg.

 

Darllenwch y stori wreiddiol ar Golwg360