Cynnyrch lleol unwaith eto i bobol Ceredigion

Cwynion fod bwyd o focsys a ddarparir gan y Llywodraeth yn cyrraedd wedi pydru.

Gohebydd Golwg360

Wythnos yma bydd Cyngor Ceredigion yn darparu bocsys bwyd i’r bobol fwyaf bregus mewn cymdeithas unwaith eto.

Bu raid i’r cyngor roi’r gorau i ddarparu’r gwasanaeth i bobol sy’n hunan ynysu a dilyn trefniant newydd Llywodraeth Cymru fis diwethaf.

Oherwydd pryderon cynyddol gan bobol leol am safon y bwyd oedd yn cael ei ddarparu gan y Llywodraeth, a rhai hyd yn oed yn cwyno fod bwyd yn eu cyrraedd wedi pydru, mae Cyngor Ceredigion wedi cael yr hawl i fynd nôl at y cynllun gwreiddiol, a darparu bwyd trwy gwmnïau lleol.

Mewn cyfweliad arbennig â Bro360 dywedodd Ellen ap Gwyn, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, “doedd y sefyllfa ddim yn ddigonol, o wythnos nesaf ymlaen bydd Cyngor Ceredigion yn darparu cynnyrch lleol unwaith eto i bobol.”

Eglurodd Arweinydd y Cyngor: “Yn yr wythnos gyntaf mi oedd trefniant rhyngom ni a darparwyr lleol, gan gefnogi busnesau lleol i ddarparu’r bocsys – doedd pob sir ddim yn gwneud hyn.”

“Yn anffodus roedd y Llywodraeth wedi gwneud trefniadau gyda dau gwmni mawr i ddarparu’r bocsys bwyd yma drwy gytundeb, cawsom ni ddim dewis roedd rhaid i ni dderbyn nhw.”

“Doedd y bocsys newydd ddim yn cymryd dim ystyriaeth o anghenion dietegol, alergeddau na crefyddol.”

“Rydym wedi llwyddo i roi cytundeb mewn lle a bydd y Cyngor yn darparu’r bwyd o hyn ymlaen – sydd yn newyddion da dwi’n gobeithio.”

“Mi fydd pobol nawr yn gallu cael darpariaeth fwy lleol a mwy ffres.”

 

Roedd arweinydd y Cyngor Sir yn ateb cwestiynau gan bobol o Geredigion am ymateb y sir i’r coronafeirws – gwyliwch y cyfweliad llawn yma.

 

Ellen ap Gwynn yn ateb eich cwestiynau am ysgolion, pecynnau bwyd a chau ffiniau Ceredigion

Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion yn ateb cwestiynau am ymateb y sir i argyfwng y coronafeirws.