Phil Davies

Phil Davies

Tal-y-bont

Evan Jones, yn enedigol o Landysul, tra'n gweithio fel glöwr yn Nhonypandy yn1911

Cyfrifiad 1921

Phil Davies

Wrth chwilio hanes ei deulu yng Nghyfrifiad 1921 fe wnaeth Phil Davies ddarganfyddiad diddorol.

Pentref Heb Siop, Pentref Heb Galon

Phil Davies

Cerdd gan Phil Davies am Dal-y-Bont