Emily Lloyd

Emily Lloyd

Llanfarian

Ysbyty Byddin yr Iachawdwriaeth, Chikankata

Edrych nôl ar 2020: Gwahanol fyd, tramor ac adref

Emily Lloyd

Pan ddechreues i astudio i fod yn feddyg 6 mlynedd nôl, bydden i byth wedi meddwl y bydden i’n dechre fy swydd yng nghanol pandemig. Ond dyna lle nes i weld fy hun yn mis Mehefin 2020.