Cerdded drwy anialwch garw Patagonia

Taith heriol i godi arian at Ganolfan Ganser Felindre

Helen Davies
gan Helen Davies

Bydd Gwen Jenkins, ysgrifennydd aelodaeth Clwb Rygbi Aberystwyth, yn rhoi’r gorau i’r swydd ar ôl 8 mlynedd, a hynny ar 1 Gorffennaf 2024.  Mae’r clwb, am ddiolch yn fawr iawn iddi am yr holl waith mae hi wedi’i wneud.

Mae Gwen wedi penderfynu helpu Canolfan Ganser Felindre ac wedi ymuno ag un o’u heriau caletaf, sef cerdded drwy anialwch garw Patagonia ym mis Tachwedd 2025. Bydd yn dringo i fyny ac i lawr llethrau serth, gyda’r llwybrau’n amrywio o draciau creigiog, llychlyd, i ardaloedd corsiog, lleidiog. Ar rai dyddiau bydd Gwen yn cerdded hyd at 11 awr y dydd. Bydd y daith yn mynd â hi i’r Graig Goch i ddathlu 160 mlynedd ers taith ein cyndeidiau Cymreig yno.

Mae Gwen wedi gosod her iddi hi ei hun i godi isafswm o £7,000, ac yn dweud: “Rydym i gyd yn adnabod teulu, ffrindiau ac anwyliaid sydd wedi cael eu cyffwrdd gan ganser.’

Mae ganddi ychydig llai na blwyddyn a hanner i ddod yn ffit ar gyfer y daith. Bydd yr ymdrechion hyn nid yn unig yn ei pharatoi’n gorfforol, ond hefyd yn dangos ei hymrwymiad diwyro i’r achos a’r ymdrech i godi arian. I gyfrannu, dilynwch y ddolen hon: https://velindre-patagonia-trek-2025.justgiving-sites.com…