Sioe Aberystwyth

Canlyniad a diwrnod braf

Mererid
gan Mererid

Mae diwrnod y Sioe wedi cyrraedd gyda’r tywydd yn wych. Awyr iach yn Lovesgrove. Dewch draw, ond os na, byddwn yn anfon canlyniadau dros y diwrnod

14:49

IMG_20230610_141020556

Sioe brysur iawn gyda nifer mwyaf o stondinau masnach nag erioed. Enillydd y stondin orau oedd Rali Ceredigion 

14:46

IMG_20230610_141759642
IMG_20230610_141734665
IMG_20230610_103145858_HDR

Rhai o enillwyr 

14:30

Enillwyr Merlod Mynydd Cymreig

Cyntaf – Teulu Evans, Coedyrhygun, Trawsfynydd

Ail – Catherine Owen, Dyffryn Blodyn, Blaenwaun,

Enillwyr Merlod Cymreig (Adran A)

Cyntaf – Richard Miller, Heniarth, Llansaint

Ail -Sara Hartland, Penywaun Farm, St Dogmaels

Cobiau Cymreig (Adran D)

Cyntaf – Teulu Evans, Coedyrhygun, Trawsfynydd

Ail – Aled a Sara Thomas, Pen Parc, Cefn Coach

 

Enillwyr Merlod Cymreig Teip Cob

Cyntaf – J Elgan Evans, Troedyrhiw, Hartford

Ail – Teulu Evans, Coedyrhygun, Trawsfynydd

Cobiau Cymreig (Adran D)

Cyntaf – Teulu Evans, Coedyrhygun, Trawsfynydd

Ail – Alun a Sara Thomas, Pen Parc, Cefn Coch