Pump yn y ras am Benparcau

Cyngor Sir Ceredigion yn cyhoeddi’r 5 ymgeisydd yn yr Is-etholiad

Mererid
gan Mererid

Dydd Iau, 16eg o Dachwedd 2023, cynhelir isetholiad yn ward Penparcau yn dilyn ymddiswyddiad Steve Davies fel eu cynghorydd sir.

Yn nhrefn eu cyfenw, dyma’r ymgeiswyr a’u pleidiau: –

  • Shelley Childs – Plaid Cymru
  • Bryony Davies – Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
  • Ewan Lawry – Ceidwadwyr Cymreig
  • Alex Mangold – Llafur Cymru
  • Tomi Morgan  – ymgeisydd Annibynnol.

Fe fydd cyfle i ddod i nabod mwy ar yr ymgeiswyr dros y 4 wythnos nesaf, ond ychydig iawn o amser sydd i ymgyrchu mewn ward.

Fe fydd oedolion ifanc 16 ac 17 mlwydd oed yn gymwys i bleidleisio yn yr etholiad yma.