Plygain yn Lledrod am y tro cyntaf ers blynyddoedd

Gwasanaeth plygain cofiadwy yng Nghapel Rhydlwyd

gan Sue jones davies

Am y tro cyntaf ers blynyddoedd lawer, dychwelodd y Plygain i Ledrod nos Llun, 30 Ionawr. Hyfryd oedd clywed y canu a gweld pawb yn mwynhau eu hunain yng Nghapel Rhydlwyd.

Gobeithio y bydd hwn yn ddigwyddiad blynyddol o hyn ymlaen.