Mis newydd – EGO newydd!

Uchafbwyntiau EGO mis Gorffennaf 2023

gan Huw Bates
thumbnail_COVER-July-2023-EGO

Mae rhifyn mis Gorffennaf o’r EGO ar gael nawr am ddim ar-lein ac yn cynnwys, unwaith eto, nifer o erthyglau Cymraeg a dwyieithog. Yn dilyn poblogrwydd y copi caled mis diwethaf, rydym wedi argraffu eto’r mis yma. Gallwch gasglu copi o un o’r dosbarthwyr yma yn Aberystwyth neu o gwmpas Aberystwyth:

Outlets aberystwythego.co.uk

Os hoffech dderbyn yr EGO trwy e-bost ar ddechrau pob mis, ewch i wefan EGO i danysgrifio i’n cylchlythyr.

Yn y cyfamser, dyma ambell ddolen fydd efallai o ddiddordeb i chi a byddaf ’nôl fis nesaf gyda chrynodeb arall:

Dilwyn Roberts

Cyngor Tref Aberystwyth