Mainc newydd Aberystwyth

Beth ydych chi yn feddwl o’r fainc newydd?

Mererid
gan Mererid

I’r rhai ohonoch sydd yn cael trafferth cerdded o Sgwâr Glyndŵr hyd at y cloc, mae mainc newydd i chi gael ysbaid tu fas i Waterstones a Savers/Specsavers.

Cyngor Tref Aberystwyth sydd wedi ariannu’r fainc, sydd wedi ei gosod gan Gyngor Sir Ceredigion, a hynny mewn ymdrech i helpu’r Stryd Fawr a dod a mwy o gwsmeriaid i’r dref. 

Ond beth yw eich barn chi?

  • Ydi’r fainc yn wynebu’r ffordd anghywir?
  • Pa ffordd y byddech chi yn hoffi wynebu?
  • A fyddwch chi yn eistedd i aros i’ch cydymaith orffen siopa?

Da iawn gweld datblygiad newydd i ganol Aberystwyth