Codi arian drwy gasglu gwastraff

Rhyddid rhag artaith yn codi arian

Mererid
gan Mererid
IMG-0751

Bu criw o ymgyrchwyr gweithgar yn casglu gwastraff ar draeth Tanybwlch dydd Sul.

O ganlyniad i hyn, gyrrodd y trysorydd, Michael Freeman, siec o £300 i elusen Freedom from Torture.

Os oes unrhyw un eisiau cyfrannu, ewch i freedomfromtorture.org ac os hoffech gael mwy o wybodaeth am y grŵp cysylltwch â Sue.jonesdavies@gmail.com

https://broaber.360.cymru/2022/rhyddid-rhag-artaith-2/