Trawsnewidiad i Afallen Deg, Bow Street

Cartref i 27 o drigolion yn cael ei adfer i safon uchel

Mererid
gan Mererid

Dyma’r olwg newydd

Mae Cymdeithas Dai Barcud wedi bod yn adfer cartref cysgodol Afallen Deg, Bow Street ac mae’r lluniau werth eu gweld.

Yr hen olygfa
Paent wedi dyddio
Gwaith yn dechrau
Gwaith yn parhau
Dyma ni

Dyma’r olwg newydd